diagnostyka okulistyczna

Nowoczesne urządzenia stosowane w diagnostyce okulistycznej

Współczesna diagnostyka okulistyczna polega na przeprowadzaniu badań przy pomocy urządzeń bazujących na innowacyjnej technologii. Pomiary są dokładniejsze niż kiedyś oraz istnieje możliwość zapewnienia badanym pacjentom komfortu na wysokim poziomie. Zachęcamy do lektury wpisu, w którym przedstawiamy krótką charakterystykę wyposażenia naszej kliniki okulistycznej.

Podstawowa diagnostyka okulistyczna

Standardowo profilaktyczne badania okulistyczne wykonywane są w celu określenia kondycji narządu wzroku oraz jakości widzenia pacjenta. Rutynowym badaniem jest komputerowe określenie refrakcji oka pacjenta za pomocą autorefraktometru, natomiast w przypadku stwierdzenia wady refrakcji, dodatkowo kontrolowana jest ostrość widzenia przy użyciu foroptera. Następnie dobierana jest odpowiednia korekcję wzroku. 

Ponadto na każdej wizycie kontrolnej lekarz okulista dokonuje pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą tonometru. W wersji bezkontaktowej (bezdotykowej) do spłaszczenia rogówki wykorzystuje się podmuch powietrza. Jest to badanie bezkontaktowe i nie wymaga uprzedniego znieczulenia rogówki. Natomiast Tonometr indukcyjny służy w naszej klinice do diagnozowania, kontrolowania i badań przesiewowych jaskry u dzieci i osób niewspółpracujących.

Diagnostyka w kierunku jaskry

Jeżeli diagnozowana jest jaskra, leczenie poprzedzone jest następującymi badaniami:

  • HRT – badanie tarczy nerwu wzrokowego polega na tomograficznym obrazowaniu tarczy nerwu wzrokowego lub rogówki. Aparat rejestruje obrazy na kilkudziesięciu przekrojach, analizuje je i składa w trójwymiarową strukturę. Obraz tarczy nerwu wzrokowego przekazywany jest do komputera, który ocenia i analizuje ubytki w tarczy.
  • Topograf rogówkowy dokonuje badania powierzchni rogówki. Oprogramowanie tego aparatu umożliwia bardzo szczegółową analizę matematyczną powierzchni rogówki, opartą na szeregach Fouriera oraz wielomianach Zernicke’a. Analizą powstałych map zajmuje się okulista, który na ich postawie ustala plan operacji lub leczenia.
  • Pachymetr umożliwia pomiar grubości rogówki metodą dotykową z wykorzystaniem metody ultrasonografii lub metodami bezdotykowymi, gdy nie jest wymagany kontakt urządzenia z okiem.
  • Perymetr komputerowy, (polomierz) wykorzystywany w diagnostyce pola widzenia. 
  • Aparat OCTwykonuje badanie pola widzenia, siatkówki oraz plamki.